Celebert fartygsbesök inför bröllopet

Under Love-veckan i Stockholm ligger Ostindiefararen Götheborg i Stockholms hamn. Hon är där för att fira stundande festligheter. Under veckan finns chans för besökare och boende i staden att besöka skeppet och ta del av guidade visningar.


Foto: SOIC, The Swedish Ship Götheborg, Jacob Zocherman

Måndagen den 14 juni gled det celebra fartyget Ostindiefararen Götheborg in i Stockholms hamn. Då syftet med ankomsten var att vara med kring festligheterna kring bröllopet som i helgen ståndar mellan kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling, passade fartyget på att skjuta kunglig salut när hon anlände. Enligt traditionen skjuts den kungliga saluten med 21 skott, en tradition som det historiska fartyget följde.

Öppet
Ostindiefararen Götheborg deltar fram till och med den 20 juni i Love-veckan. Veckan arrangeras av Stockholms stad och är fylld med aktiviteter och begivenheter för boende och besökare i huvudstaden. Motivet är det uppmärksammade bröllopet som arrangeras den 19 juni, och hela veckan tillägnas kärlekens kraft. Under veckan är fartyget öppet för allmänheten. Besättningen på båten är klädda i traditionsenliga kläder från 1700-talet och guidade visningar genomförs. Här kan besökare få lära sig mer om själva skeppet, om historiken kring rekonstruktionen och få information om hur livet på en Ostindiefarare ser ut.

Rekonstruktion
Götheborg är ett skepp i gammal stil som rekonstruerats. Påbörjan av byggnationen skedde i september 1992 men det var först i oktober 2005 som skeppet kunde anses helt färdigbyggt. Förlagan, Götheborg I, användes för expeditioner till Kina och sjösattes år 1738.Tre resor hanns med och skeppet skulle anlända till Sverige igen då fartyget stötte på grundet Hunnebådan, strax utanför Nya Elfsborgs fästning, trots att fartyget haft lots i farvattnen. Nödskott får avlossas och panik utbryter. Besättningen räddas av båtar i närområdet och skeppslasten, så mycket det var möjligt, bärgas i land. Men skeppet går förlorat.

Det nya skeppet
Det nya skeppet Götheborg är byggt på gammalt manér på Eriksbergsvarvet i Göteborg. Det var sedan en tid nedlagt, men vissa grundstenar fanns, såsom stora delar av en stapelbädd, torrdocka och stapelkran. För att få ordning på skeppet ställdes varvet i ordning. Här finns också numera en utställningshall och ett café. Idag används Götheborg som skolskepp och allmänhet och företag är välkomna ombord efter bokning.

Fakta
Längden på skeppet är 40,9 meter utan bogspröt. Med bogspröt blir fartyget 58,5 meter långt. Fartyget är 11 meter brett. Som barlast används bly. Hela 292 ton bly behövs för att stabilisera skeppet. De tre masterna kan hålla upp 12 olika segel. Hela skeppet ser ut som en tidlös dröm, och är helt designad efter 1700-talets ritningar. Men under ytan döljer sig modern teknik, för att uppfylla dagens säkerhetskrav. Motorer, propellrar, elverk, eltavlor, brandsäkerhetssystem och vattengeneratorer underlättar livet ombord. Till och med en tvättstuga finns installerad.

Besättning
På skeppet finns en fast besättning om 20 personer, men det finns också hela 50 elever stadigvarande ombord. Dessutom finns det plats för 10 stycken forskare alternativt journalister. Det går att bunkra mat för upp till 80 personer i 60 dagar. Till det kommer en reservbunkring om 30 dagars proviant för de 80 passagerarna.

Besöka
Götheborg ligger passande nog förankrad vid Drottningbryggan, som finns på Skeppsholmen. Här ligger också fartyget och vandrarhemmet af Chapman. Öppettidernar är 10 – 14 onsdag och torsdag, 10 -18 på fredag den 18 juni. För företag rekommenderas bokning i förväg. Det går också att boka fartyget vid andra tillfällen. För kontakt rekommenderas hemsidan http://www.soic.se/.


Foto: SOIC, The Swedish Ship Götheborg, Roland Dahlström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *