Fem historiska segelbåtar K-märkta

Sjöhistoriska museet, som tillhör Statens maritima museer, har under de senaste åren K-märkt ett antal äldre fritidsbåtar som av en eller annan anledning har ett betydande kulturhistoriskt värde. Syftet med K-märkningen är dels att lyfta fram dessa båtar i rampljuset och uppmärksamma allmänheten på vilken spännande historia många av dem bär på och därmed också skapa bättre förutsättningar för att kunna bevara dem inför framtiden. Under juni månad 2014 har fem klassiska segelbåtar K-märkts och tre av dem är riktigt legendariska flytetyg med över 100 år på nacken.

Bohème – Skärgårdskryssare från 1912
Bohème specialbeställdes inför Nynäshamns Olympiska Regatta 1912 och konstruerades av Albert Andersson. Hon byggdes sedan på Stockholms Båtbyggeri AB i Neglinge (Saltsjöbaden) och visade sig bli en välseglande båt som vann flera priser genom åren. Bohème är fortfarande, efter mycket medvetet underhåll, i genuint originalskick. Tack vare detta har inga större renoveringar har behövts, men som på de flesta segelbåtar har riggen modifierats till en bermudarigg. Bohème hör numera hemma i Grisslehamn.

Maritza – Skärgårdskryssare från 1913
Den eleganta skärgårdskryssaren Maritza (tidigare Trio, Bojan II och Arda) ritades av Gustaf Schüssler och byggdes på Landskrona Nya Varf 1913. De nuvarande ägarna har haft båten i över 40 års tid och har varit mycket engagerade, hon är därmed väl underhållen och fortfarande i fint bruksskick. Alla mindre förändringar som gjorts genom åren finns dessutom dokumenterade. Även i övrigt har Maritza en väldokumenterad och detaljrik historia, komplett med loggböcker och gamla fotografier, vilket avsevärt höjer båtens kulturhistoriska värde. Maritzas ägare är hemmahörande i Stockholm respektive Saltsjö-Boo.

Sassan – 6-metersjakt från 1914
Sassan är en 6-metersjakt som byggdes på Neglinge båtvarv 1914 enligt Axel Nygrens konstruktion. Båten har deltagit i flertalet kappseglingar och genom åren genomgått en hel del förändringar. Bland annat har riggen modifierats och båten försetts med ruff. Under 1990-talet påbörjades flera renoveringar utan att avslutas, men behovet växte och när den senaste ägaren tog över 2013 genomfördes en grundlig upprustning där båten delvis återskapades efter originalritningarna. Sassans nuvarande ägare finns i Uppsala.

Rie – Kuggebodakryssare från 1948
Kuggebodakryssaren Rie (tidigare Taronga och Framme) byggdes på Kuggebodavarvet i Blekinge 1948 efter ritningar av Harry Engblom. Rie har en kraftig konstruktion i ek och är en väl underhållen segelbåt i fint skick. Den nuvarande ägaren har gjort efterforskningar och kompletterat båtens historik med uppgifter om tidigare ägare och varför båten fick sin utformning. Rie hör numera hemma i Eslöv.

Fuga – Koster från 1950
Kostern Fuga (tidigare Kajka och Hebe) konstruerades av Jac M Iversen och byggdes vid Berglunds varv på Ridön 1950. Denna robusta segelbåt är väl underhållen genom åren och fortfarande i fint skick. Mindre förändringar gjordes dock under 1960-talet, bland annat modifierades riggen i hopp om att förbättra Fugas seglingsegenskaper. Då orsaken till förändringarna har dokumenterats utgör de en del av båtens intressanta historia. Via dokumentationen kan man även kan följa Fugas geografiska sammanhang, vilket bidrar till att öka hennes kulturhistoriska värde. Idag finns båten i Västra Frölunda.

Mer info om de K-märkta båtarna finns på: www.sjohistoriska.se

Bilden: Skärgårdskryssaren Bohème
Fotograf/Källa: Sjöhistoriska museets arkiv
Licens: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *