Förändringar i sjöräddningen ska ge trygghet

Under de kommande åren kommer en del förändringar att ske inom sjö- och flygräddningen. Framför allt gäller omorganisationen helikopterräddningen, som från och med 2013 kommer att vara införlivad i kärnverksamheten. Avsikten är enligt Sjöfartsverket att trygga en god och effektiv räddningstjänst även på lång sikt.

Sjöfartsverket ansvarar för den så viktiga sjö- och flygräddningen i vårt avlånga land. Den 17 mars meddelade verket i att ett pressmeddelande att de planerar att genomföra flera omorganisationer i verksamheten. Syftet är enligt verket att säkra en trygg och säker verksamhet på lång sikt.

Helikopterverksamheten
En av de stora förändringarna framöver blir vem som ansvarar för den operativa delen av helikopterräddningen. Den verksamheten ses som mycket central för räddningsarbetet både till sjöss och på land. Sverige har totalt fem helikopterbaser: Ronneby, Visby, Skellefteå, Norrtälje och Säve. De senaste åren är det Norrlandsflyg som haft ansvaret för den operativa delen av helikoptertjänsterna.

Sjöfartsverket tar över
De olika avtalen för respektive bas löper ut snart och kommer inte att förlängas, meddelar Sjöfartsverket. Istället kommer verksamheten på baserna att införlivas i Sjöfartsverket. Övergången kommer att ske i samarbete med Norrlandsflyg. Införlivningen kommer ske successivt fram till år 2013 då det sista kontraktet löper ut.

Viktig verksamhet
Anledningen till att tjänsterna åter införlivas i själva myndigheten är att säkra att helikoptertjänsterna finns tillgängliga dygnet runt året runt. Helikoptrarna måste kunna lyfta inom 15 minuter efter att ett larm inkommit. Finansiella eller operativa problem får inte på något sätt påverka hur tjänsterna bedrivs. Sjöfartsverket betonar att det inte handlar om någon kritik mot det sätt som Norrlandsflyg skött sitt uppdrag, utan det handlar om en långsiktig strategi från verkets sida.

Norrlandsflyg
Förändringen påverkar de 180 personer som finns anställda på Norrlandsflygs helikopterverksamhet. Vad som kommer att hända med dessa personer är ännu inte klart. Fredrik Skanselid, VD för Norrlandsflyg meddelar följande: ”Vi beklagar att Sjöfartsverket valt att inte längre konkurrensutsätta denna tjänst, men när nu beslutet är fattat, ser vi det som en självklarhet att vi inom Norrlandsflyg fortsätter att ta vårt professionella ansvar”. Fredrik Skanselid blev VD för Norrlandsflyg år 2008 då han också förvärvade en stor aktiepost i företaget. Fredrik var grundare och tidigare VD för Fly Me Sweden AB, ett företag som försattes i konkurs år 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *