Ostindienfararen Götheborg åter på haven

Ostindienfararen Götheborgs tillblivelse var en gång i tiden omdiskuterad. Nu, efter fem år på haven som ambassadör för västkusten och framför allt Göteborg, går diskussionerna om fartyget höga igen. Den här gången handlar det om att finansiera fortsättningen av skeppets framfart. Förhoppningen står till de politiker som styr i Göteborg och i Västra Götaland. Men en resa till blir det i alla fall – till USA.


Foto: Åke Fredriksson

I januari månad började de stora diskussionerna om Ostindienfararen Götheborgs framtid ta fart. Frågan är om Ostindienfararens seglatser över världshaven är på väg att ta slut. Fem års slit på haven har givit sina spår på det vackra fartyget och mängder med resurser behövdes för att få Götheborg farbar för de kommande åren. Resultatet för år 2010 visar ett underskott om 10 miljoner, trots sponsorer och ekonomiskt stöd från andra håll.

Sponsorkontrakten slut
Samtidigt löpte avtalet ut för de sponsorer som tidigare säkrat driften – Volvo, Stena, Göteborgs hamn och några mindre företag ut i och med slutet på år 2010. Dessa sponsorer har inte visat sig intresserade av att fortsätta betala för grunddriften, även om de aviserat att de gärna hyr Götheborg framöver.

Regionen betala
Frågan är om Göteborg stad och Västra Götalandsregionen är beredda att betala för att rädda fartygets framfart 30 miljoner beräknades behövas fram till 2013. Hittills har intresset varit väl svagt bland politikerna för ett sådant omfattande stöd till det omstridda fartyget. Hur det kommer att gå är ingen som vet, då det definitiva beslutet om Götheborgs framtid inte kommer att fattas förrän under hösten. Om inga pengar anslås, kommer fartyget att tillfalla Göteborgs stad. Då kommer troligen skeppet att bli ett museum förtöjt vid kajkanten.

Pr
De som vill att Ostindienfararens framtid ska säkras med skattemedel framhäver fartygets betydelse i PR-sammanhang. Den första seglatsen påbörjades år 2005, med stort baluns, och färden gick till Kina. Som världens största oceangående träskepp har hon väckt uppmärksamhet vart hon än kommit, i Sverige såväl som utomlands. En mängd mässor och andra evenemang har förgyllts med Ostindienfararen Götheborgs närvaro.

Eller anti…
Andra menar att det är ett skrytbygge, inte ens en exakt replika från förr, som bara kostar skattebetalarna mängder med pengar. Många menar att det finns flera andra, kulturellt mer intressanta fartygsprojekt, att satsa på.

På haven igen
Nu kan det dock konstaterats att Götheborg åtminstone en stor resa till. Resan går till USA:s östkust och anledningen är det 375-årsjubileum som firas där med anledning av Nya Sverige. Resan kommer att gå i Kalmar Nyckelns spår och sedan kommer ett antal hamnar besökas utmed den östra kusten. Hopp finns också om att kunna resa till OS i London år 2012 samt ytterligare en resa till USA hösten 2013. Huruvida detta kommer att kunna realiseras är upp till politikerna att avgöra.

Mer om Ostindienfararen Götheborg kan du läsa om på stiftelsen Götheborgs hemsida: http://www.soic.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *