Garmin återkallar sjökort

GPS-leverantören Garmin har hittat allvarliga fel i deras sjökort BlueChart g2 2009 och Bluechart g2 Vision 2009. Felaktiga vattendjupsuppgifter har förekommit utmed de danska och svenska kusterna.


Rapporter har kommit in till Garmin om inkorrekta djupangivelser i farvattnen utmed de danska och svenska kusterna. Det har i dessa farvatten påträffats felaktiga och missvisande presentation av djup och djupkurvor. Detta kan resultera i att berörda kort kan ange ett djup som är felaktigt mot vad verkligheten säger. Detta skapar en risk att båtar kan gå på grund, vilket kan resultera i åverkan på båten och/eller personskada.

Problemet berör ägare till BlueChart g2 2009 och Bluechart g2 Vision 2009. Garmin återkallar alla dessa sjökort och stoppar nyförsäljningen. Tillsvidare avråder Garmin befintliga ägare att använda dessa sjökort. Garmin har meddelat berörda myndigheter om problemet och har ett nära samarbete med dem. Inga andra produkter påverkas av denna återkallelse.

Mer information kan du läsa på garmin.se/bluechart2009