Vad gäller för körning med vattenskoter?

Vattenskotern är både en härlig leksak och en nyttopryl. Men den är också ett störningsmoment för människor och natur. För att reglera farkosternas framfart har myndigheterna försökt att skapa nya regler. Dessa har varit omtvistade, men nu har EG-domstolen fastslagit vad som får och inte får regleras.


Foto: Steve Woods

År 1993 infördes en lag om förbud mot vattenskotrar. Lagen hade föregåtts av häftiga diskussioner och inte blev de mindre livliga efter regleringen. Sedan dess har Sverige fått EU-harmonisera mängder med olika regler och förordningar, inklusive restriktionerna för vattenskotrar. Det allmänna förbudet mot vattenskotrar ändrades år 2004 och gav hårda regleringar på var man får och inte får köra med en vattenskoter. Men det har inte varit särskilt hårda kontroller på reglementet, då myndigheterna avvaktat en prövning av regelsystemet från EG-stomstolen.

Omtvistade regler
När vattenskotrarna gjorde sitt intåg i de svenska farvattnen rådde stora oklarheter om vad som gällde. Inte har det blivit bättre av myndigheternas försök att reglera dessa fartmonsters framfart på sjöar och på hav.

De svenska myndigheternas restriktioner utifrån miljöhänsyn ansågs av en del stå mot rätten att nyttja de produkter som går att handla inom EU. Reglerna som satts upp ansågs av vissa hindra befintliga EU-regler om fri rörlighet av varor och fritidsbåtsdirektivet, regler som har företräda vid tolkning av nationell lag.

EG-domstolen avgjorde frågan
Därför har frågan prövats av EG-domstolen. Fallet togs upp på begäran av Luleå Tingsrätt som ville ha klarhet i frågan, efter att ha fått upp ett fall där två personer stod anklagade för brott mot rådande vattenskoter-regler.

Behandlingen av frågan har tagit sin rundliga tid, men nu är den alltså avgjord. I ett beslut daterat till den 4 juni 2009 meddelar EG-domstolen att gällande regler är och förblir stadigvarande inom Sveriges gränser. De ändringar som gjordes i lagen år 2004 räcker för att anses vara förenliga med EU:s direktiv om fri handel. Således kvarstår de regler och förordningar som skrivits 2004 för att reglera vattenskoterns inverkan och påverkan på miljön.

Vad gäller
En vattenskoter är ingen båt utan har en helt egen definition i lagtexten. Vattenskotern definieras enligt Naturvårdsverket som följer:
”en farkost under fyra meters längd som:
1) har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla
2) har utformats för att framföras med en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten, snarare än befinner sig i den”.

Vattenskotrar får framföras på allmänna farleder och där länsstyrelsen så godkänner. Det kan handla om områden som ändå är så pass trafikerade och där vattenskoteråkning inte anses störa sjölivet i övrigt. Det är således Länsstyrelsen som ska kontaktas om man vill åka lagligt med en vattenskoter och om man är osäker på vilka regler som gäller.

Dispens
Vattenskotrar kan få fara på andra områden än där länsstyrelsen beslutar eller allmän farled går. Det gäller främst vid uppvisningar, tävlingar och då skotern används för ett samhällsnyttigt syfte.

Regel även i praktiken
I år kan alltså skoterförarna på vattnet räkna med att kontrollen skärps betydligt. Tidigare har oklarheten gjort att ingen åklagare velat ta upp fallet, i väntan på EG-domstolens avgörande. Överträdelser kan framöver komma att kunna beivras med böter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *