Hårdare tag mot alkohol på sjön

Nu är det inte längre helt fritt fram att pimpla vin på krogen och sedan ta båten hem eller till landstället. Sedan den 1 juli i år gäller nya och hårdare regler för intag av alkohol när man är på sjön.


Foto: Vaughan Willis

Myndigheterna ser de allt snabbare båtarna, sjökrogarna och inte minst det ökande antalet båtar i de svenska vattnen som bidragande orsaker till problemen med de ökande antalet olyckor till sjöss.

De flesta båtägare och båtförare vet att man inte bör dricka innan man manövrerar en båt i svenska farvatten. Trots det är alkoholrelaterade drunkningsolyckor ett allt större problem. Varje år omkommer upp till 40 människor i Sverige på grund av olyckor till sjöss. Man räknar med att i hälften av dessa är alkohol en bidragande orsak till dödsfallet.

Tidigare har det inte funnits någon regel som över huvud taget stoppar sjöfolket från att dra iväg med sina båtar efter att ha druckit alkohol, såvida det inte varit i mycket stora mängder. Men det har man ändrat på nu.

1 juli 2008 trädde en ny förordning i kraft för sjöfolket. Numera kan man dömas för sjöfylla, och inte bara som tidigare till grov sjöfylla. Någon nedre promillegräns för sjöfylleri har hittills inte satts, men man kan kanske räkna med att det kommer i framtiden. Varje fall bedöms just nu individuellt. Straffet för sjöfylleri är böter eller i värsta fall fängelse i upp till 6 månader. För grovt sjöfylleri finns som tidigare en gräns vid en alkoholhalt i blodet om 1 promille. Och den har inte ändrats. Man kan då som tidigare dömas till fängelse i upp till två år.

En annan stor skillnad är att kustbevakningen har fått större möjligheter att ta reda på berusade förare till sjöss. Kustbevakningen har numera i princip samma befogenheter att vidta åtgärder vid misstänkt sjöfylla som polisen tidigare var ensamma om att ha. Kustbevakningen har därmed, liksom polisen, rätt att begära utandningsprov på misstänkta sjöfyllerister, de har möjlighet att påbörja en förundersökning i misstänkta fall samt förhindra personer som är berusade att framföra en båt. Under sommartid har även kustbevakningen fått utökade resurser. Som tidigare gäller dock att vare sig kustbevakningen eller polisen får stoppa vilken båt som helst. Misstanke om brott måste finnas innan man begär ett utandningsprov.

Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *