Ingen pappersversion av Ufs efter nyår

”Underrättelser för sjöfarande” är en tidsskrift som under ett och ett halvt sekel har försett fritidsbåtsägare och handelssjöfart med aktuell information om förhållandena till sjöss, såsom sjöfynd, öppningstider för kanaler och broar, rättelser av sjökort och andra förändringar. Från och med den 1:a januari 2014 kommer dock Sjöfartsverket att upphöra med publiceringen av pappersutgåvan av Ufs. Istället satsar de på att förbättra servicen online.

Tidskriften Ufs publicerades första gången redan 1858 av Kungliga Sjökarteverket och det finns en hel del historia inpräntad i pappersversionen, men samtidigt har tiden både hunnit ifatt och sprungit om den tryckta tidskriften och informationen är ganska svår att hålla aktuell. På nätet blir uppdateringarna däremot tillgängliga direkt. Redan nu läggs nya Ufs-notiser upp så gott som dagligen på Sjöfartsverkets webbplats och dessa kommer från och med nyår även att samlas och publiceras i nedladdningsbara PDF-filer varje vecka – oavsett om det är en helgdag eller inte. Man kommer också att ändra formatet på PDF:erna från A5 till A4, vilket ger större och bättre sjökortsbilder. Samlingsdokumenten kommer dessutom att finnas tillgängliga i både en svensk och en engelsk version, till skillnad från den gemensamma som fanns tidigare. Den som fortfarande föredrar att ha en pappersversion med sig i båten kan givetvis skriva ut PDF-dokumentet själv och ta med.

Framöver planerar Sjöfartsverket även att göra det möjligt för den som vill att skapa sin egen profil på sajten och få automatiska uppdateringar för valda sjökort eller prenumerera på nya underrättelser från ett önskat geografiskt område. Därutöver kommer bland annat sökfunktionen på webbplatsen att utvecklas och själva Ufs-notiserna att göras tydligare. Detta uppger Svante Håkansson, nautisk redaktör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

För mer info, besök: www.sjofartsverket.se/ufs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *