Lästips för den händige och för drömmaren

Under våren lanserar bokförlaget Norstedts två stycken böcker med båt och hav som tema. Den ena är ”Stora boken om båtunderhåll”, en bok som ger tips och råd om allt underhåll av såväl segelbåtar som motorbåtar och jollar. Den andra boken har det stora äventyret som tema. Den heter ”I Cooks kölvatten” och är skriven av Arne och Heléne Mårtensson.


Foto:

Med våren kommer också boknyheterna. Två av de mer marina exemplen är ”Stora boken om båtunderhåll” och ”I Cooks kölvatten” som båda ges ut av Nordtedts under maj månad. Även om böckerna har olika innehåll, appellerar de båda böckerna en båtälskande läsekrets, var och en på sitt sätt. Den ena boken är för den som drömmer om att få båten i perfekt skick, den andra boken är för den som drömmer om det stora äventyret.

Underhåll
Med underrubriken Återanvänd, förbättra och reparera med experterna utlovar ”Stora boken om underhåll” fakta, råd och tips om hur en båt ska underhållas. Handfasta råd och tips ges genom pedagogiska och utförliga förklaringar och beskrivningar. Till det kommer tydliga illustrationer och detaljerade fotografier. Bland kapitlen finns motorns uppbyggnad och underhåll, elsystemets funktion och upplägg och vinterförvaring av båten.

Författarna
Författarna till ”Stora boken om underhåll” är instruktören Pat Manley och båtinstruktören Rupert Holmes. Pat undervisar i seglingsteknik och har tidigare skrivit flera böcker inom ämnet båtar och renovering. Rupert har själv seglat över 60 000 sjömil och underhållit båtar under färden. Tanken är att den här boken ska ge tips och råd även för den som vill låta reparera lite mer komplexa delar av båten. ”Stora boken om båtunderhåll” är ett komplement och en fortsättning till boken ”Stora boken om segling” som gavs ut av Norstedts år 2010.

Från bank till hav
I sina yngre dagar blev Arne och Heléne Mårtensson kända som karriärister i bankvärlden. De avancerade båda snabbt och Arne kom så långt som till ordförandeposten i Handelsbanken. En dag tröttnade de och begav sig ut på de stora världshaven istället. Väl hemkomna igen gav paret ut sin första bok om de upplevelser de varit med om. Boken hette ”Vid nytt roder”. Boken inkluderade berättelser från den första delen av den världsomspännande resan. Nu ges en fristående fortsättning av av den tre år långa resan ut i boken ”I Cooks kölvatten”.

I Cooks kölvatten
I boken ”I Cooks kölvatten” beskriver Arne och Heléne sina seglingsupplevelser med segelbåten Yaghan i Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Västindien. Målet är att följa Cooks spår, och sedan ta sig hem till kylan i Sverige igen. Lokalhistoria, personliga minnen och sevärdheter tas upp på ett personligt sätt liksom tekniska beskrivningar av seglatsen. Båten de färdas i, Yaghan, är väl värd uppmärksamheten. Hon är en av världens bäst utrustade segelbåtar som tillhör en privatperson. Till allt detta kommer det faktum att paret valt att lämna etablissemanget för äventyret.

Utgivning
Båda böckerna har ett recensionsdatum den 18 maj. Därefter kommer de att finnas ute i handeln, både på nätet och hos bokhandlare.


Foto: