Många båtskador sker under vintern

Även när båtsäsongen är långt borta, gäller det att rå om sin båt. Enligt siffror presenterade av If sker hela var tredje båtskada under vintern. De skador som uppstår, är heller inte alltid något som försäkringen för båten täcker. Det gäller därför att måna om sin båt lite extra under vinterns mörka dagar.


Foto:

Det är lätt att tänka på allt annat än den egna båten när mörkret och kylan ligger som ett täcke över landet. Kanske slås vi av insikten att båten är utsatt för väder och vind, nu när stormarna avlöser varandra. Det är så dags då, att inse på att båten kan slita sig, eller att uppläggningen på land kanske inte varit fullt så genomtänkt som den kanske borde. Ofta är skadan redan skedd, om stormvinden dragit förbi. Eller tjuven, för den delen. För den som vill kunna njuta av nästa båtsäsong finns det många goda skäl att se om båten lite extra, både inför och under vintersäsongen. Nästan var tredje båtskada som rapporteras in till försäkringsbolaget If, är en skada som skett när båtsäsongen inte råder. Vissa av dessa skador ersätts emellertid inte av försäkringsbolagen.
Stöld vanligt
Att risken för stöld och skador på båt och båttillbehör förekommer under sommartid, känns ganska naturligt. Det är då båten används, liksom tillbehören liksom motorerna. Men även på vintern förekommer en hel del stölder. Många slarvar med att låsa in utombordaren och tillberhören ordentligt, och inser för sent att det hade varit en bra försäkring mot stöld. Än värre är det att försäkringarna inte täcker stölder på båttillbehör om de inte varit inlåsta ordentligt. Det gör inte heller alla skador som kan uppkomma då vintern är i antågande.
Frostskador
För även frostskador uppkommer lätt på båtar som inte tömts och säkrats inför vintern. Kylsystemet på motorn, och eventuella vattenreservoarer i båten måst tömmas inför uppläggningen. Det är dessvärre inte heller något som täcks av försäkringen. Det är därför mycket viktigt att tömma båten ordentligt inför upplägget på land. Det finns dock inget i de flesta försäkringsvillkor osm säger att båten måste vara på land. Det går i vissa fall att vinterförvara båten i vattnet, men de ska ske på sådant sätt att risken för skador minimeras. Det gäller inte minst förtöjningen, med tanke på de vindar och stormar som kan uppstå höst- och vintertid. Det är inte helt ovanligt att båtar sjunker eller skadas när det stormar. Att titta till en båt ofta som ligger förvarad i vattnet vintertid är en självklarhet.
Tips
En ren och helt tömd båt som är upplagd enligt konstens alla regler klarar sig oftast utmärkt genom en hel vinter. För att säkra upp båten krävs dock en del planering. Båtmotorerna ska, när de är utombordare, tas av och låsas in, liksom alla tillbehör. En inombordare ska säkras för frostskador och gärna få ny motorolja. Båten i sig ska ställas upp på ett sådant sätt att det finns en tacknock och att ventilationen under presenningen är bra. Dessa två detaljer minskar risken för skador från snötäcke och fukt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *