Ny guide till miljösmartare båtköp

Det är inte enbart båtens bränsleförbrukning som har inverkan på miljön. Hur ofta och på vilket sätt man använder båten har också stor betydelse. Men även en båt som drar lite bränsle och används sparsamt kan bidra till miljöbelastningen i större utsträckning än man kanske tror.

I det långa loppet kan såväl tillverkning som skrotning ha stora konsekvenser för miljön och ser man till hela livscykel är materialet båten är tillverkad av viktigare än att den har låg bränsleförbrukning. Detta framgår av ett ekodesignprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet utfört under året tillsammans med ett antal företag i båtbranschen. Resultatet från projektet har nu sammanställts till en guide som ska hjälpa båtköpare göra mer välinformerade och miljösmarta val.

”Resultatet blir en guidning även för oss som designar båtar. De båtidéer som kommit fram ur projektet blir det som driver oss vidare i arbetet nu”, säger en av initiativtagarna, Ocke Mannerfelt, i ett pressmeddelande. De två båtdesignerna, Ocke och Ted Mannerfelt, hade under flera år spånat om hur de skulle kunna ta fram en båt som både var prisvärd och miljösmart och för att komma till skott bestämde de sig för att kontakta Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet. Under projektet tog de även hjälp av uppfinnaren Rikard Wildare, som bidrog med både kunskap och inspiration, främst i fråga om el- och hybriddrift. ”Utgångspunkten var en båt med en radikalt mycket lägre energiåtgång. Men vi kom ganska snart fram till att det inte räcker med att göra en båt bränsleeffektiv. Ska man göra en miljömässigt bra båt måste man se till hela livscykeln”, förklarar Johan Strandberg.

”De flesta båtanvändare kör sina båtar väldigt få timmar per år. Det gör att det är viktigare vilket material båten är gjord av än att den sparar bränsle vid drift”, säger Sara Alongi Skenhall, forskare vid IVL. ”En annan viktig slutsats är att det inte finns en båt som alltid är den miljömässigt bästa, utan att det beror på hur du använder båten. Guiden är framförallt tänkt som ett hjälpmedel för båtköpare att välja rätt båt”, avslutar hon.

I guiden framgår bland annat att du bör välja en båt med icke-planande skrov och elmotor i det fall du ofta kör korta sträckor, men med tung last. Kör du sällan, men långt när du gör det, så kan en båt med planande skrov och miljöbränsledriven förbränningsmotor vara bättre. Mixar du långa och korta dagsturer och åker ganska ofta är en båt med hybriddrivlina att föredra. En öppen, liten båt som körs kortare sträckor ska helst vara tillverkad av återvunnen aluminium eller trä, samt ha en miljöbränsledriven och snål förbränningsmotor.

Hela guiden finns att ladda ner här:
http://www.ivl.se/download/18.372c2b801403903d2758b71/1385113142284/K%C3%B6pguide+f%C3%B6r+motorb%C3%A5tar.pdf