Ny sajt ska hjälpa fritidsfiskare hålla koll på reglerna

I fredags, den 21 mars, lanserade Sveriges länsstyrelser i samarbete med Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten, en alldeles ny webbsida som riktar sig till svenska fritidsfiskare. SvenskaFiskeregler.se fick en officiell invigning av Näringsminister Annie Lööf på Sportfiskemässan i Stockholm och öppnades senare under dagen även för allmänheten. Webbplatsen är framför allt tänkt att fungera som en enkel och intuitiv guide för den som snabbt vill ta reda på vilka regler som gäller för fisket i ett specifikt vattenområde. Samtidigt kan besökaren också ta del av bakgrundsinformation och få en förklaring till varför reglerna har införts.

Med över en miljon fritidsfiskare som får otaliga napp varje år behövs helt enkelt en reglering för att säkerställa ett stabilt fiskebestånd även i framtiden. Många har emellertid ingen aning om vad som gäller och sajtens upphovsmän insåg att det fanns ett stort behov av en lättillgänglig informationskälla. SvenskaFiskeregler.se ska nu göra det enklare för Sveriges fritidsfiskare att hålla sig uppdaterade.

Det krävs i dagsläget inget speciellt tillstånd för allmänheten att fiska i de stora sjöarna eller i havet kring våra kuster, men det betyder inte att det saknas regler. Vårt avlånga land hyser en mängd olika fiskarter som lever i mycket varierande miljöer och alla är i behov av olika typer av skydd. Bestämmelserna skiljer sig därmed ganska mycket åt från en del av landet till en annan och det är alltid fiskarens eget ansvar att i förväg kolla upp vad som gäller i det aktuella området.

På SvenskaFiskeregler.se kan besökaren söka via interaktiva kartor och zooma in för att få direkt information om vilka fiskeregler som gäller längs med hela Sveriges kuststräcka, samt i landets största sjöar: Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Det kan till exempel röra sig om vilken typ av fiskeredskap som får användas i ett visst vattenområde, tillåtna minimimått, specifika fredningstider och var gränserna går för fredade områden. Det grundläggande syftet med sajten är att i förlängningen skydda och bevara fiskbestånden och genom att förse Sveriges fritidsfiskare med relevant kunskap och tydliggöra anledningarna bakom regelverket vill man öka förståelsen och förhoppningsvis få fler att faktiskt följa föreskrifterna.

Foto: Mattias Hallberg
http://www.flickr.com/photos/orco/