Nya båttvättar utmed Sverigekusten

Under sommaren öppnas två nya båttvättar utmed Sveriges kust. Den ena hamnar i Karlskrona, Blekinge, medan den andra förläggs till Härnösand. Det är två i den långa rad av båttvättar som Stiftelsen Håll Sverige Rent hjälpt till att starta för att förbättra havsmiljön runt våra kuster.


Båttvätt blir allt vanligare

Tack vare initiativ från Stiftelsen Håll Sverige Rent får nu Norrlandskusten och Blekingekusten sina allra första båttvättar. Båttvättar har blivit ett fenomen under 2000-talet i ett led att få en miljövänligare båtbransch. De flesta tvättar finns i Stockholmsområdet och längs västkusten. Men nu får alltså även Blekinge och Norrland var sin stationär båttvätt, att nyttjas av privatpersoner som vill få sina båtars undersidor rena. Etableringen av de nya båttvättarna sker med bidrag från Länsstyrelserna och kommer att drivas av lokala entreprenörer. 

Biltvätt fast upp och ner

Båttvätten är konstruerad på samma sätt som en borsttvätt för bilar. Den stora skillnaden är att båttvätten är upp och nervänd, så att den tvättar hela undersidan av skrovet. Den båt som ska tvättas körs in mellan två y-bommar och spänns sedan fast. De roterande borstarna tvättar sedan kölen och får bort de så irriterande havstulpanerna, grönslick och andra alger som satt sig på ytan. Hela processen är klar på femton minuter. Priset för en tvätt är mellan 200 och 550 kr.

Dåliga färger 

Behovet av båttvättar har ökat i takt med att båtfärgerna blivit alltmer miljövänliga. De nya färgerna har visat sig undermåliga när det kommer till att hålla alger och havstulpaner borta från skrovet. Samtidigt har det visat sig att de så kallade miljövänliga färgerna inte alls är så miljöfarliga som det påståtts, då de går hårt åt de marina naturresurserna. Lösningen är att antingen måla om kölen oftare – eller att låta tvätta båten. 

Skrapet hamnar i sjön

Själva tvättarna i sig har diskuterats. Problemet med tvättanordningarna är att en del av färgen skrapas av och behöver filtreras bort för att inte hamna i havet, vilket har visat sig svårare än förväntat. Å andra sidan är dessa gifter dömda att hamna i vattnet förr eller senare ändå av det naturliga slitaget. Bättre då att samla upp det mesta, anser många kommuner och är därför mycket positiva till båttvättarna. 

Ökar farten

Att låta tvätta sin båts köl är både miljövänligt och ekonomiskt. Med ett välunderhållet skrov behövs inte lika många målningar. Men det är inte den enda fördelen. Friktionen mellan båt och vatten minskar också vilket leder till en lägre bränsleförbrukning. En båttvätt är således bra för såväl plånbok, den egna hälsan, liksom för miljön. 

 

För mindre båtar

Båttvättarna tar emot både segel- och motorbåtar. Bredden får maximalt vara fyra meter vid vattenlinjen och längden är begränsad till tolv meter. Det maximala djupet för en segelbåt är 2,2 meter. För en träbåtsägare är dock de automatiska båttvättarna inte något alternativ. Borstarna skadar det mjuka träet. För att få dessa båtar rena krävs att de tas upp på land för att tvättas försiktigt.