Strandhugg med Blå Flagg

Återigen får fler hamnar och badplatser i Sverige flagga blått. Blå Flagg vajar för ett aktivt miljöarbete och för god service till gästerna. Utmärkselsen delas ut av Stiftelsen Håll Sverige Rent och är den enda miljöcertifieringen av hamnar och båtar som finns.


I allt fler hamnar och på allt fler stränder vajar Blå Flagg. Flaggan delas ut av Stiftelsen Håll Sverige rent för de platser där man värnar lite extra om den havsmiljö och den natur som omger oss. Flaggan vajar för renhet, säkerhet och turistvänlighet och är den enda miljöcertifieringen inom sitt område anpassat just för hamnar och stränder.
Vattenkvaliteten i hamnen eller på badplatsen, säkerheten i och runt området och servicen som erbjuds måste ligga på en hög standard och flera miljömål måste uppfyllas för att få utmärkelsen. För den som är turist är Blå Flagg ett kvitto på att anläggningen inte bara bryr sig om den egna verksamheten. Man behöver också vara mån om att öka miljömedvetenheten hos allmänheten. Dessa kriterier borgar för en härlig och miljövänlig vistelse.


Blå Flagg står för en internationellt jämförbar standard och används numera i många länder för att främja miljövänlig turism i och runt haven. Den har instiftats av Foundation for Environmental Education, FEE. Första året med Blå Flagg var år 1985 och starten gick i Frankrike och sedan år 1994 finns den även i Sverige. Den allra första hamnen att få utmärkelsen i Sverige var Simrishamns småbåtshamn och Tylösand fick äran att bli den första badplatsen där den Blå Flaggan vajar. Utmärkelsen stöds av EU.

Över 3 200 anläggningar runt om i 37 olika länder flaggar blått. Som båtägare kan man också få en Individuell Blå Flagg. Det visar att man bryr sig om miljön och uppfyller vissa miljökriterier. Ansökan görs hos Stiftelsen Håll Sverige Rent. I Sverige var det nästan hundra anläggningar som flaggade blått under toppåret 2007, men under 2008 sjönk siffran något. Gllädjande nog stiger antalet verksamheter med Blå Flagg igen.

I år finns det 47 hamnar med Blå Flagg i Sverige. Det är två mer än förra året. De nya hamnarna är Oxelösunds båtplats och Figeholms Båtklubb. Bland badplatserna är det 39 platser. De platser som vill ha Blå Flagg får ansöka för varje enskilt år. Håll Sverige Rent utför stickprovskontroller. Visar det sig att anläggningen inte klarar av den standard som krävs, är det bara att hala flaggan.

Blå Flagg kommer att höja sina krav inför år 2010. Då blir det bland annat krav på att kunna ta emot båtarnas toalettavfall, något som allt för få klarar av idag. Det gör att många båtägare tyvärr tömmer ut latrinen rakt ut i havet. En undersökning som Håll Sverige rent har gjort visar att nästan 65 % av de svenska båtägarna släpper ut latrinen i havet. Det ger övergödning och försärmad kavlitet på vattnet. I förlängningen medför det hälsorisker för de som badar.