Strömstad blev Årets Svenska Båtkommun 2014

Slaget stod mellan Strömstad, Västerås och Söderhamn, men det var Strömstad som till sist knep titeln som Årets Båtkommun i Sweboats riksomfattande undersökning. Undersökningen, som Båtbranschens riksförbund, Sweboat, utförde för fjärde gången nu under vintern och våren i samarbete K2analys, syftar till att kartlägga hur enkelt det är för innevånarna i svenska kommuner att ägna sig åt båtliv, samt se över vilka kostnader det medför och hur väl kommunerna arbetar för att minska effekterna på miljön.

Det är inte bara de som redan äger en båt som har en önskan om att spendera semestern på sjön och målet med undersökningen är att göra båtlivet tillgängligt för så många som möjligt, samtidigt som kvaliteten hålls på en hög nivå och miljöpåverkan minimeras. I undersökningen tillfrågades såväl kommuner, som båtklubbar och berörda privata aktörer om bland annat kötider och kostnader för båtplatser, samt tillgång till service, båtbottentvättar och miljöstationer i anslutning till hamnarna. Kommunernas förvaltningar ombads även redovisa vilka investeringar och utvecklingsprojekt som gjorts för att stödja båtlivet.

Alla tre kandidaterna utmärkte sig från övriga svenska kommuner genom att, utifrån sina förutsättningar, göra mycket goda insatser för att stödja båtintresset bland sina invånare. Oavsett om det är en större eller mindre del av befolkningen det gäller så har dessa kommuner engagerat sig för att ge alla som vill ha en egen båt goda förutsättningar att skaffa och äga en. Men det var som sagt Strömstad som gjorde allra bäst ifrån sig under det gångna året enligt Sweboats kartläggning.

Strömstads kommun har i dagsläget 1 700 båtplatser har gjort kontinuerliga investeringar för att underhålla och uppgradera sina brygganläggningar. De har även satsat på att anlägga miljöstationer, spolplattor för båtbottentvätt och pumpar för mottagning av toalettavfall. Genom sitt engagemang och ansvarstagande för kvalitet, säkerhet och tillgång har Strömstad varje år placerat sig i toppskiktet av de svenska båtkommunerna.

Strömstads attraktiva läge har gjort att efterfrågan på båtplatser är hög både bland sommarboende och permanenta innevånare, men tack vare kommunala åtgärder har kötiderna förkortats och ytterligare planer finns också för att genomföra åtgärder som kan korta ner dem ytterligare. Detta, tillsammans med det faktum att kommunen erbjuder god service och tillgänglighet till rimliga priser, var bara några av anledningarna till att Strömstad fick motta diplomet för Årets Båtkommun 2014.

Foto: www.flickr.com/photos/bjoern/2796908848/sizes/n/