Transportstyrelsen begär återkallning av Kimple fritidsbåtar

Har du nyligen köpt en båt av märket Kimple? I så fall kan du inom kort bli ombedd att lämna tillbaka den. I samband med att Transportstyrelsen utförde en rutinmässig kontroll av CE-märkning på fritidsbåtar uppdagades det nämligen att företaget Midmarine AB, som marknadsför och levererar importerade aluminiumbåtar i Sverige, saknade dokumentation som visar att deras fritidsbåtar från Kimple uppfyller EU-kraven för CE-märkning. Och eftersom Midmarine AB trots upprepade påtryckningar inte har kunnat presentera den erforderliga dokumentationen har Transportstyrelsen nu beslutat att förbjuda företaget från att släppa fler av Kimples båtar på den svenska marknaden.

Den som importerar fritidsbåtar är också skyldig att se till så att dessa är korrekt CE-märkta och för att få bära CE-märkningen måste båten i fråga ha provats på rätt sätt för att säkerställa att den lever upp till EU:s grundläggande miljö-, säkerhets- och hälsokrav. Att Midmarine AB inte kan visa upp fullständig dokumentation över sina Kimple-båtar betyder inte automatiskt att båtarna är farliga, men eftersom testinformationen saknas finns det heller inget som garanterar att båtarna är säkra att använda. Transportstyrelsen har därför också begärt att Midmarine AB ska återkalla samtliga Kimple-båtar som de redan levererat till svenska kunder och återförsäljare. Senast den 28 augusti måste de ha inkommit med en plan för hur återkallningen ska genomföras. Skulle Midmarine AB trotsa förbudet och fortsätta leverera Kimple-båtar i Sverige kan Transportstyrelsen utkräva ett vite på 500 000 kronor från företaget.

På Midmarines hemsida finns ännu ingen indikation på att företaget har dragit tillbaka eller upphört med leveransen av de aktuella båtarna, annat än att det inte längre går att klicka på länken för att ”bli återförsäljare”. Det står emellertid fortfarande att båtarna är CE-märkta och de marknadsförs som en trygg investering med tre års garanti. Kimples sortiment består av helsvetsade aluminiumbåtar och inkluderar både roddbåtar, motorbåtar och portabla biltaksbåtar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *