Vinnare i ÅF Offshore Race misstänkt för miljöbrott

Under årets ÅF Offshore Race (tidigare Gotland Runt) noterade skepparen på Stora Karlsöbåten att en av båtarna som deltog i tävlingen passerade Lilla Karlsö med endast 100 meters marginal. Båten gick på öns västra sida, inom ett område där det råder tillträdesförbud under fåglarnas häckningstid. Nu har åklagaren inlett en förundersökning angående brott mot reservatföreskrifterna.

Får behålla priset trots protester
Även personalen på Lilla Karlsö ska ha uppmärksammat båten och tagit bilder medan den befann sig inom reservatområdet. Båten vann sedermera sin klass i ÅF Offshore och fick trots inkomna protester behålla bucklan då juryn inte kunde påvisa något brott mot tävlingsreglerna. Enligt lag är det emellertid inte tillåtet att passera Lilla Karlsö närmare än på 500 meters håll, vilket både klassvinnaren i fråga och en annan deltagande båt gjorde under tävlingen, så en rättslig process är att vänta.

Viktig häckningsplats för många fågelarter
Lilla Karlsö utgör häckningsplats för både pilgrimsfalk, tordmular och sillgrisslor och om fåglarna blir störda under häckningen kan de kasta sig ut från klipporna i panik och dra med sig ägg och nykläckta ungar som lätt dödas i fallet. I vattnet utanför Karlsöarna finns även en sälkoloni och många andfåglar lever runt öarna. Det är således av god anledning som området är skyddat.

Tävlingsreglerna ändras
Vattenskyddsområdet finns utprickat på sjökorten, men båtarnas besättningar kan ha gjort en oavsiktlig missbedömning när de valde att segla förbi ön på så nära håll. I seglingsföreskrifterna benämns området endast som ett ”hinder”, vilket kan tolkas antingen som något man kan ta sig över eller något som man måste gå runt. Detta är dock något som kommer att ändras inför nästa års race så att det tydligt framgår i seglingsföreskrifterna vad som gäller, samt att överträdelser kan leda till straff och eventuell diskvalificering.

I en intervju med P4 Radio Gotland säger tävlingsledaren, Fredrik Feldreich, att han ser ganska allvarligt på det inträffade och att lagen givetvis ska gälla både tävlingsseglare och vanligt båtfolk. Tävlingsreglerna kommer som sagt att ändras inför nästa år, men hur utfallet blir när det gäller lagöverträdelsen återstår att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *